Μέσω των κήπων μας, στοχεύουμε να παράσχουμε σε κοινοτικό επίπεδο, ευκαιρίες για να μάθουμε και να μοιραζόμαστε.

Δεσμευόμαστε ώστε οι ευκαιρίες αυτές να γίνουν προσβάσιμες και ελκυστικές σε όλους.


Σεβόμενοι τις δεξιότητες και την εξειδίκευση που είναι ήδη παρούσες στην τοπική κοινότητα του νησιού, οι κήποι θα παρέχουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι δεξιότητες αυτές μπορούν να μεταδοθούν και να μοιραστούν σε όλους.


Έχουμε δεσμευθεί να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε υποδειγματικές και με διάρκεια παροχές ως προς την εκπαίδευση, την εξάσκηση και την έρευνα.


Μαζί θα δείξουμε πως υπάρχει τρόπος να ζούμε πιο πλούσιες ζωές, τρόπος να είμαστε πιο εφευρετικοί, να εκτιμούμε την σπουδαιότητα της φύσης και της κοινότητας και να επανασυνδεόμαστε με τη Γη.

Οι αξίες μας

Η Φιλανθρωπική Οργάνωση "Χάρις" διέπεται από τρεις βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν κάθε δραστηριότητα και επιχείρημα της οργάνωσης: