Δημιουργώντας όμορφους και παραγωγικούς κήπους, στοχεύουμε στην εγκαθίδρυση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος όπου:

 • η ποιότητα και η διακριτική μοναδικότητα του νησιωτικού τοπίου ενισχύεται και συντηρείται
 • η παραδοσιακή νησιωτική κτηνοτροφία χαίρει εκτίμησης και καλλιεργείται
 • η πρακτική εφαρμογή του περιορισμού της κατασπατάλησης των φυσικών και προσωπικών πόρων επιδεικνύεται με θετικό τρόπο
 • το νερό αναγνωρίζεται ως ένα στοιχείο πολύτιμο και ζωτικό
 • η βιοποικιλότητα συντηρείται, προστατεύεται και διατηρείται ενεργά
 • η τοπική ταυτότητα και κουλτούρα απολαμβάνει εκτίμησης και
 • οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου

Καθώς αναπτύσσουμε τα μαθησιακά μας προγράμματα, στοχεύουμε, τόσο μέσω επίσημης, αλλά και ανεπίσημης εκπαίδευσης και έρευνας, στα ζητήματα εκείνα που θα προάγουν την οικολογική μας αποστολή.

Θα περικλείουν αμφότερους τους ακαδημαϊκούς και πρακτικούς στόχους και θα απευθύνονται σε κοινό κάθε ηλικίας. Θα συμπεριλαμβάνονται προγράμματα που θα εστιάζουν σε:

 • γεωκεντρικές δεξιότητες, όπου οι παραδοσιακές δεξιότητες θα παντρεύονται με αναδυόμενες βιώσιμες προσεγγίσεις
 • κληρονομικές δεξιότητες που αμφότερα διατηρούν το φυσικό τοπίο και διασφαλίζουν την μελλοντική παραγωγική χρήση του
 • δεξιότητες που μεγιστοποιούν την αυτοτροφοδότηση της αειφόρου διαβίωσης
 • γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην διαχείρηση υδάτων
 • διερεύνηση της ενότητας πνευματικού και υλικού στην καθημερινή ζωή
 • πρακτικές προς την ενημέρωση και την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης πόρων
 • μελέτη της τοπικής βιοποικιλότητας και του πως μπορούμε να την κάνουμε να "ανθίσει"
 • δραστηριότητες για να διατηρήσουμε ανέπαφες της παραδοσιακές δεξιότητες χειροτεχνίας του νησιού
 • στην ωρίμανση μας ως προς την κατανόηση του πως μπορούμε να ζήσουμε σε αρμονία με την Πλάση
 • δεξιότητες που προάγουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της αειφόρου διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων σπουδών μικρών επιχειρήσεων και
 • προγράμματα μέσω των οποίων μπορούμε να υποστηρίξουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση νέων ανθρώπων

Μέσω του εύρους και της ποικιλίας των δραστηριοτήτων μας που στοχεύουν στην επέκταση της αειφόρου διαβίωσης, αναζητάμε την ανάπτυξη μίας διανθίζουσας μαθησιακής κοινότητας η οποία:

 • θα μοιράζεται τη δέσμευση μας να αποτελέσουμε καταλύτη αλλαγών
 • θα ενθαρρύνει τη δια βίου συμμετοχή στο κοινό όραμα
 • θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων και ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων με παρόμοιους στόχους
 • θα εμπνεύσει και θα εμπνευστεί
 • θα δράσει συμβουλευτικά εντός των κύκλων μας και των κοινοτήτων μας
 • θα απολαμβάνει τον θετικό διάλογο
 • θα υποστηρίζει και θα μαθαίνει από άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες
 • θα επενδύει στο πρόγραμμα το ταλέντο, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του
 • θα ωφελείται από τους πόρους του προγράμματος
 • θα συνεχίζει να αναπτύσσεται και να διανθίζει