Γη & Διαβίωση

Με επίκεντρο τον Κήπο του Αγίου Ιωάννη, ιδρύεται μία Οργανική Λειτουργική Φάρμα. Θα λειτουργεί ως πόλος εστίασης για προγράμματα μάθησης πάνω στην παραδοσιακή νησιωτική κτηνοτροφία την αειφόρο διαβίωση και την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τρόπου ζωής.

Εστιάζοντας σε γεωκεντρικές δεξιότητες, το πρόγραμμα θα επιχειρήσει να συνδεθεί με, και να διατηρήσει παραδοσιακές ελληνικές και νησιωτικές δεξιότητες και τέχνες και να εξερευνήσει καινοτόμες προσεγγίσεις για να ενισχύσει το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών νέων μεθόδων στην αυτοσυντηρούμενη γεωργία.

Αρχίζοντας με τη δική μας γη, θα υποστηρίξουμε επίσης έργα που θα στοχεύουν στην κατανόηση και την διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας του νησιού.

Αποκατάσταση και Ανανέωση

Μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης, τα παλιά δένδρα κλαδεύονται και εμβολιάζονται. Νέα δένδρα έχουν φυτευθεί.


Οικολογικό Κέντρο Μάθησης

Στον Κήπο στα Άγια των Αγίων, το Οικολογικό Κέντρο Μάθησης θα παρέχει ένα δημιουργικό και εύφορο έδαφος για σχολεία, γκρουπ, ινστιτούτα και μεμονωμένα άτομα για να διερευνήσουν σωστά τον «βίο ελαφρό επί της γης», μέσω της οικολογίας, της θεολογίας, της πνευματικότητας και της αειφορίας.

Θα λειτουργήσει ως μία εγκατάσταση λειτουργική όλο το χρόνο, εκπονώντας τόσο προγράμματα με φιλοξενία, όσο και χωρίς, των οποίων θα προΐστανται ηγέτες του κάθε κλάδου. Το κέντρο θα εκπονεί και θα υποστηρίζει έρευνα σχετικά με τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης.

Τοποθετημένο εντός ενός παραγωγικού δενδρόκηπου, ένα κυκλικό μονοπάτι θα παρέχει πρόσβαση σε πρακτικές επιδείξεις παραδοσιακών και μοντέρνων οργανικών πρακτικών.
Ως μέρος των εγκαταστάσεων Οικολογικής Μάθησης και Μελέτης, ο Άνυδρος Κήπος θα μετουσιωθεί σε μία Πηγή Μάθησης προκειμένου να ενταθεί η ευαισθητοποίηση και η εμπειρία σχετικά με τις άνυδρες καλλιέργειες, προσφέροντας ένα πλαίσιο μαθημάτων σχετικά με το σχεδιασμό όμορφων κήπων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η κατανάλωση νερού.

Κέντρο Αειφόρου Διαβίωσης

Το Κέντρο Αειφόρου Διαβίωσης θα αποτελέσει κομβικό σημείο έμπνευσης και μάθησης σχετικά με τη βιώσιμη διαβίωση και τους βιώσιμους τρόπους ζωής.

Επίσης, θα χρησιμεύσει ως εγκατάσταση που θα είναι λειτουργική καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, φιλοξενώντας άμεσα πρακτικά έργα που θα ενδιαφέρουν τόσο τους ντόπιους, όσο και τους επισκέπτες του νησιού, συμπεριλαμβανομένων προβολών, συζητήσεων, επιδείξεων και εργαστηρίων.

Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν και θα ενημερώνουν σχετικά με επιλογές στον τρόπο ζωής που νοιάζονται για τον άνθρωπο και τη γη, ενώ εργάζονται για να διατηρήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν τις παραδοσιακές δεξιότητες και τέχνες του νησιού.

Με μία ολιστική, πρακτική και δημιουργική εκπαιδευτική προσέγγιση, το Κέντρο θα εξερευνήσει πως μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να μεταμορφωθούμε, μεταμορφώνοντας έτσι τον κόσμο γύρω μας.


Ένα παλαιό αλώνι θα αποκατασταθεί, για να υπηρετήσει τον αρχικό σκοπό του, δηλαδή το αλώνισμα της συγκομιδής, ενώ παράλληλα θα χρησιμεύσει και ως υπαίθριος χώρος συγκέντρωσης για εκδηλώσεις και δραστηριότητες.


Σκυριανά Άλογα

Δύο σκυριανά άλογα, ο Απολλώνιος και ο Ίκαρος σταβλίζονται στον Κήπο στα Άγια των Αγίων.

ΈΈνα από τα σπανιότερα και πιο εντατικά απειλούμενα είδη αλόγων στον κόσμο, με πληθυσμό μικρότερο από 300 τυπικά καθαρόαιμα σκυριανά άλογα να απομένουν παγκοσμίως, θα αποτελέσουν πρέσβεις του προγράμματος μας, ειδικά με τα παιδιά.

Αυτά τα άλογα συμβολίζουν τη σπουδαιότητα του να προστατεύουμε την οικολογία και το περιβάλλον μας.

Ως ζώα συντροφιάς, συνοδεύουν τους επισκέπτες σε περιπάτους στο νησί. Ερευνάται επίσης η συνεισφορά που μπορούν να έχουν σε ελαφρές γεωργικές δουλειές.